Personuppgiftsbehandling

Nya rutiner för behandling av personuppgifter hos WidehammarPraktiken AB 556969-4101

Gäller fr o m 2018-05-25

Rättslig grund:

Behandlingen av personuppgifter hos oss är nödvändig för att skydda de registrerades grundläggande intressen avseende våra behandlingar. 

RUTINER

Bokningssystem

Vid bokning av tjänst hos WidehammarPraktiken AB registreras kundens personuppgifter och historik över bokningar i ett bokningssystem online; antingen av kunden direkt eller av oss. Vi har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med det företag som äger och handhar bokningssystemet; BokaDirekt i Stockholm AB. Vi loggar själva in med lösenord i bokningssystemet och har kodlås på datorer, mobiltelefoner och iPads där systemet används av oss.

Kundlogg

Vi för en kundlogg med kundens namn, behandling/varuinköp och betalningssätt som lagras i molntjänst. Densamma skrivs ut och lagras i pärm bakom låst dörr.

Journalanteckningar

Då kunden är på plats, fyller kunden själv manuellt i en registrering av personuppgifter samt en beskrivning av rådande hälsotillstånd. Då undertecknar kunden även ett samtycke till lagring av personuppgifter. Dessa anteckningar lagras sedan hos oss i pärm bakom låst dörr, tillsammans med våra egna noteringar. I förekommande fall gör vi även journalanteckningar i bokningssystemet (se ovan), för att få informationen om varje enskild kund lättöverskådlig inför kommande behandlingar.

e-post och sms

Om inte annat har avtalats, använder vi enbart kundens personuppgifter i syfte att svara på kundens egna frågor eller för att bekräfta bokningar eller avbokningar. I de fall då kund skickat meddelanden och frågor inför en bokning, som är till hjälp inför behandlingen, kan vi kopiera dessa uppgifter och lägga in i journalen. Vi har e-posten i säkra datorer och mobiltelefoner med kodlås. E-posten raderas kontinuerligt i avslutade ärenden.

Hemsida och sociala medier

Om kund delat något och samtyckt till att lägga ut detta på vår hemsida och/eller sociala medier och/eller på vår YouTube-kanal (t ex kundberättelse), låter vi i regel dessa uppgifter ligga kvar tillsvidare, om ej annat avtalats. På sociala medier (Facebook och Instagram) kan kunden själv radera uppgifter de själva lagt in. Vid användande av kontaktformulär på hemsidan widehammar.se lagras personuppgifter till den som kontaktat oss.

Raderas ur våra register

Om kund så önskar, raderar vi dennes uppgifter i våra register. Då försvinner möjligheten att se när tidigare behandlingar gjorts, resultat av tester och mätningar och journalanteckningar. Detta är alltså inte önskvärt, med tanke på kundens ev framtida besök hos oss, men självklart finns möjligheten. Kundberättelser på hemsidan raderas så snart kund ej längre önskar finnas med.

Uppgifter till tredje part

Kundens personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part, om inte annat avtalats.

 

 

Ansvarig för personuppgifter hos WidehammarPraktiken AB
Örebro 2018-05-22
Johanna Widehammar

Bettorpsgatan 12C

703 69 ÖREBRO

Maila oss gärna

praktiken@widehammar.se

Öppettider

Vardagar enl. tidsbokning

Boka tid

enkelt online